Vdeo tentang VR4 Volten Internationl

Inilah kajian klinikal manusia ke atas pesakit diabetes dan orang sihat,

Ia diiterbitkan dalam Jurnal Perubatan Antarabangsa - Journal of The Medical Association of Thailand & Herba Polonica dari Poland.

VR4 sudah terbukti dan wajib diyakini bahawa produk Volten International memang terbaik.